ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΩΝ 2022-2023

DateHomeResultsAwayTimeVenueMatch Day
Promitheas Park (Γ2)
Game Day 1
Promitheas Park (Γ1)
Game Day 1
Promitheas Park (Γ2)
Game Day 1
Promitheas Park (Γ1)
Game Day 1
Δ. Τόφαλος
Game Day 1
Promitheas Park (Γ2)
Game Day 1
Δ. Τόφαλος
Game Day 1
Promitheas Park (Γ1)
Game Day 1
Promitheas Park (Γ2)
Game Day 1
Promitheas Park (Γ1)
Game Day 1
Δ. Τόφαλος
Game Day 1
Promitheas Park (Γ2)
Game Day 2
Promitheas Park (Γ1)
Game Day 2
Δ. Τόφαλος
Game Day 2
Promitheas Park (Γ2)
Game Day 2
Promitheas Park (Γ1)
Game Day 2
Δ. Τόφαλος
Game Day 2
Promitheas Park (Γ1)
Game Day 2
Promitheas Park (Γ2)
Game Day 2
Promitheas Park (Γ2)
Game Day 2
Promitheas Park (Γ1)
Game Day 2
Promitheas Park (Γ2)
Game Day 2
Δ. Τόφαλος
Game Day 2
Promitheas Park (Γ1)
Game Day 2
Promitheas Park (Γ2)
Game Day 2
Promitheas Park (Γ1)
Game Day 2
Δ. Τόφαλος
Game Day 2
Promitheas Park (Γ1)
Game Day 3
Δ. Τόφαλος
Game Day 3
Promitheas Park (Γ2)
Game Day 3
Promitheas Park (Γ1)
Game Day 3
Δ. Τόφαλος
Game Day 3
Promitheas Park (Γ1)
Game Day 3
Promitheas Park (Γ2)
Game Day 3
Δ. Τόφαλος
Game Day 3
Promitheas Park (Γ2)
Game Day 3
Promitheas Park (Γ1)
Game Day 3
Promitheas Park (Γ2)
Game Day 3
Promitheas Park (Γ1)
Game Day 3
Promitheas Park (Γ2)
Game Day 3
Promitheas Park (Γ1)
Game Day 3
Promitheas Park (Γ2)
Game Day 3
Δ. Τόφαλος
Game Day 4
Promitheas Park (Γ1)
Game Day 4
Promitheas Park (Γ2)
Game Day 4
Promitheas Park (Γ1)
Game Day 4
Δ. Τόφαλος
Game Day 4
Promitheas Park (Γ2)
Game Day 4
Promitheas Park (Γ1)
Game Day 4
Δ. Τόφαλος
Game Day 4
Promitheas Park (Γ1)
Game Day 4
Promitheas Park (Γ2)
Game Day 4